เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 8 นาที
10 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Soppass สอบผ่าน.com
สอบผ่าน.com

บุฟเฟต์คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์เพื่อเตรียมสอบราชการ จากทีมติวเตอร์มืออาชีพที่มีประสบการณ์ติวสอบ ก.พ. ที่เพียบพร้อมไปด้วยการเจาะประเด็นแนวข้อสอบได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้สมัครทุกท่านได้เรียนรู้ พร้อมกับทำความเข้าใจในโจทย์แต่ละข้อ มั่นใจสอบผ่านชัวร์!

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 และหลักธรรมาภิบาล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีพ.ศ.2546

โดย Soppass สอบผ่าน.com
แชร์คอร์สนี้บน Social:
สมัครเรียนออนไลน์ สมัครติว ก.พ. กับ SOPPASS จ่ายครั้งเดียว เรียนได้ทุกคอร์ส ตลอด 1 ปีเต็ม

เนื้อหาในบทนี้จะมี

  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
  • หลักธรรมาภิบาล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบรหิ ารกิจการบา้นเมืองที่ดีพ.ศ.2546
เวลา(นาที)
ช่วง 1 22:41  
ช่วง 2 20:46  
ช่วง 3 12:32  
ช่วง 4 20:34  
ช่วง 5 19:58  
ช่วง 6 17:16  
ช่วง 7 11:26  
ตะลุยโจทย์ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีพ.ศ.2546
เวลา(นาที)
ช่วง 1 20:08  
ช่วง 2 19:36  
ช่วง 3 23:10  
สรุปเนื้อหาติวกฎหมาย กพ บทที่2.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ